Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

layer1-background
layer2-background
layer1-background
layer3-background
layer2-background

ANA SAYFA

Kültür - Miras

Kültür, zaman ve mekân içerisinde çeşitli biçimler alır. Bu çeşitlilik insanlığı oluşturan grupların ve toplumların kimliklerinin özgünlüğünde ve çoğulluğunda yansıma bulur. Biyolojik çeşitliliğin doğa için gerekli olduğu kadar; değişim, yenilik ve yaratıcılık kaynağı olarak kültürel çeşitlilik de insanlık için gereklidir... Yaratım, kültürel geleneğin kökleri üzerinde sürer; ancak diğer kültürlerle temas içinde gelişir. Bu nedenle miras, hemen her biçimiyle korunmalı, insan deneyimi ve özlemlerinin bir kaydı olarak geliştirilip gelecek nesillere aktarılmalı ve böylece yaratıcılık tüm çeşitleriyle teşvik edilip kültürler arasında gerçek bir diyalog telkin edilmelidir...
(UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 2 Kasım 2001 Genel Konferans)

  • slider

Etkinlikler (2017)

Toplantı - Sergi - Gösteri / Duyuru Panosu

"Pehlivan" Fotograf Gösterisi, Sunum: Doğanay Çevik; Yer: Fotograf Sanatı Kurumu Salonu (Ankara), Tarih: 24 Haziran 2016, Saat: 18.30

İZMİR'de YAŞAM

Geleneksel kültürün görünür yüzü olan el sanatları ve el sanatı ustalarının kayıt altına alınması, arşivlenmesi ve yeniden üretim başta olam üzere ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılması ve tanıtılmasına ilişkin çalışmalardır. El sanatı üreticilerinin portfolyolarının yayınlanması yoluyla tanıtılması da bu çalışmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışma ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak yürütlmektedir ...

KAV Arşiv [ 2003 - 2016 ]

Kültürel Araştırmalar Vakfı'nın 2003 ten bu yana geçen süreçte yaptığı; alan araştırmaları, yayın çalışmaları, sergi ve gösteriler, tanıtım çaılmaları, atölye çalışmaları ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi çalışmalarına ilişkin bilgi-belge arşivi ...

[ 2003 - 2016 ]

KOLEKSİYON

Oyuncak Araştırmaları ve Ritüel Programları içinde yer alan oyuncak, topaç ve nazarlık koleksiyonları sergi, atölye çalışmaları ve eğitim yoluyla geleneksel bilginin aktarımı için çalışmalar yapılmaktadır