Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

layer1-background
layer2-background
layer1-background
layer3-background
layer2-background

ANA SAYFA

Kültür - Miras

Kültür, zaman ve mekân içerisinde çeşitli biçimler alır. Bu çeşitlilik insanlığı oluşturan grupların ve toplumların kimliklerinin özgünlüğünde ve çoğulluğunda yansıma bulur. Biyolojik çeşitliliğin doğa için gerekli olduğu kadar; değişim, yenilik ve yaratıcılık kaynağı olarak kültürel çeşitlilik de insanlık için gereklidir... Yaratım, kültürel geleneğin kökleri üzerinde sürer; ancak diğer kültürlerle temas içinde gelişir. Bu nedenle miras, hemen her biçimiyle korunmalı, insan deneyimi ve özlemlerinin bir kaydı olarak geliştirilip gelecek nesillere aktarılmalı ve böylece yaratıcılık tüm çeşitleriyle teşvik edilip kültürler arasında gerçek bir diyalog telkin edilmelidir...
(UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 2 Kasım 2001 Genel Konferans)

  • slider

Etkinlikler (2017)

TÜRKİYE FOLKLOR PORTALI / FOLK-PORTAL

Folk-Portal; geleneksel yaşama ilişkin kültürel objelerin, bilgi-birikim ve uygulamaların hızlı bir şekilde değişim/dönüşüm geçirdiği günümüz Türkiye’sinde; halen yaşayan ya da belleklerde kalan verilerin dijital, ortak bir platformda kayıt altına alınarak geleceğe taşınması amacıyla, Kültürel Araştırmalar Vakfı (KAV) tarafından tasarlanmış bir web sitesidir.

Kültürel kimliğimizi tanımlayan unsurların, geleneklerin ve gelenek aktarıcılarının yer aldığı, işlevsel, kalıcı ve sürdürülebilir bir dijital dokümantasyon ortamının toplumun yararına sunulması Folk-Portal’ı geliştiren öncelikli yaklaşımdır. Kültürel mirasın tespiti ve sürekliliğine dair ortak bir bilgi paylaşım platformu ve interaktif bir eğitim alanı oluşturma hedefi de olan Folk-Portal, bir yandan da arşiv görevini üstlenecektir.

Bu sitenin kurgusal altyapısı, gönüllü katılım ve paylaşımı temel almaktadır. Folk-Portal, yaşayan kültür mirasımızın sivil toplum inisiyatifi ile derlenmesi / belgelenmesi / paylaşılması / ifade edilmesi ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin Türkiye’de tanıtımı konularında toplumsal hafızamıza katkı sağlayacak bir role sahip olacaktır.

Folk-Portal’da somut olmayan kültürel miras unsurlarının bağlamından koparılmadan, kısa, açık ve anlaşılır bölümler halinde paylaşımı düşünülmüş, bu paylaşımın internet kullanımına olabildiğince uygun tema ve mobil araçlarla tam uyumlu hale getirilmesine çalışılmıştır.

KAV Arşiv [ 2003 - 2016 ]

Kültürel Araştırmalar Vakfı'nın 2003 ten bu yana geçen süreçte yaptığı; alan araştırmaları, yayın çalışmaları, sergi ve gösteriler, tanıtım çaılmaları, atölye çalışmaları ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi çalışmalarına ilişkin bilgi-belge arşivi ...

[ 2003 - 2016 ]

KOLEKSİYON

Oyuncak Araştırmaları ve Ritüel Programları içinde yer alan oyuncak, topaç ve nazarlık koleksiyonları sergi, atölye çalışmaları ve eğitim yoluyla geleneksel bilginin aktarımı için çalışmalar yapılmaktadır