Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

feature image

HAKKIMIZDA

Kültürel Araştırmalar Vakfı (KAV)

Kültürel Araştırmalar Vakfı (KAV), 2002 yılında Ankara'da kurulmuştur. Vakıf, 2015 yılından bu yana İzmir'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Halkbilimci ve antropologlar tarafından yönetilen KAV’ın Kuruluş Tüzüğü’nde amacı, "Türkiye’nin kültürel zenginliklerinin araştırılması, belgelenmesi, arşivlenmesi ve çeşitli yayınlar yoluyla kamuoyuna sunulması / tanıtılmasına yönelik etkinliklerde bulunmak; benzer konularda çalışmalar yapan kişi, kurum, kuruluş gibi özel ve tüzel kişiliklerle ulusal ya da uluslararası boyutlarda işbirliği yapmak" olarak belirlenmiştir.

KAV’ın çalışma alanı; halk kültürü / folklorik ürünler / sözlü kültür ürünleri / yaşayan kültürel miras değerleri ya da vakfımızın metinlerinde uluslararası terminolojiye bağlı olarak, çoğunlukla, somut olmayan kültürel miras ile ifade edilen;

- bilgi, birikim, uygulama ve materyalin derlenmesi / belgelenmesi,
- yayın ve uygulamalar aracılığıyla kamuoyu ve ulusal / uluslararası akademik çevrelerde paylaşılması,
- gelenekten beslenen yeni tasarım ve yaratımlara kaynaklık edebilecek önerilerde bulunulması,
- elde edilen verilerin değerlendirilmesi yoluyla, sosyal meselelerin çözümüne katkı sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi,
- özellikle gençlere yönelik bir kültürel miras bilincinin oluşturulması olarak özetlenebilir.

KAV bu çalışmaları disiplinler arası çalışmayı ilke edinen ve teşvik eden bir anlayışla; Mutfak Kültürü Araştırmaları Programı, Oyuncak Araştırmaları Programı, El Sanatları Programı ve Ritüel Programı başlıkları altında sürdürmektedir.

  • slider

KAV, 2012 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne danışman statüsü ile (No. 90142) akredite edilmiştir.

Danışmanlık / Ortaklık - İşbirliği / Katkılar