Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

layer1-background
layer2-background
layer1-background
layer3-background
layer2-background

El Sanatları / Dokumacılık / Batı Anadolu - Muğla

Yerel özellikler gösteren el sanatları ürünlerinin; renk, doku, biçim, hammadde, atölye ortamı, üretim ve yapım teknikleri, kullanım özellikleri ve yerleri, form estetiği, üretici bilgileri, koruma teknikleri, ürüne ilişkin anlatılar, usta-çırak eğitimi süreci gibi bilgilerin görsel, sesli – yazılı olarak kayıt edilmesi çalışmasıdır. Bu çalışma Muğla kent merkezinde araştırma ve belgeleme yöntemiyle yapılmıştır.

  • slider