Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

layer1-background
layer2-background
layer1-background
layer3-background
layer2-background

UNESCO SOKÜM İl Komisyonu Toplantısı 2015 / İzmir

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14) Madde 12: Envanterler bölümünde; “Her Taraf Devlet, korumak için tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel mirasın bir veya daha fazla envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlar. Bu envanterler düzenli olarak güncelleştirilir” ibaresini kullanır. Türkiye adına icracı kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de; iki çeşit ulusal envanter uygulanmaktadır. Bunlar; Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Envanteridir. Somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinin temelini il envanterleri oluşturmaktadır.

İllerde envanter çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede İzmir’de oluşturulan UNESCO SOKÜM Komisyon üyelerinden birisi olan KAV bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyon toplantısında Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri dosyası incelenmiştir. Dosya Komisyon tarafından görüşülerek Türkiye Ulusal Envantere yazılması teklifi ile Bakanlığa gönderilmesi kararı alınmıştır.

  • slider