Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

layer1-background
layer2-background
layer1-background
layer3-background
layer2-background

Çömlekçilik Geleneği / Belgesel Film Yapımı

Neolitik kültürün merkezlerinden biri olan Anadolu toprakları doğal olarak seramik kap üretiminin de merkezlerinden birisi konumundadır. On bin yıllık yerleşik kültür araçlarının başında toprak kaplar / çanak / çömlekler gelmektedir. Menemen ilçesinde yapılan çalışma, çömlekçilik geleneğine farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen ve belgesel film tekniğiyle yapılan bir çalışmadır. Belgesel film çekim ana mekanı Testici Taner Usta’nın (Taner Yılmaz) atölyesi olarak belirlenmiştir.

  • slider