Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

feature image

PROGRAMLAR

Araştırma, Eğitim ve Tanıtım Çalışmaları

Kültürel Araştırmalar Vakfı'nın önceliği, geleneksel kültür değerlerine ilişkin derleme ve araştırma çalışmaları gerçekleştirmektir. Anadolu'nun kültürel birikimini belgelemek amacıyla, doğrudan bu mirası yaşatanlara ulaşmak; profesyonel araştırmacılar ile bu bilgi, birikim, deneyim ve gösterimleri derlemek; gelecek kuşaklara aktarabilmek adına elde edilen verileri belirli bir sistem içinde arşivlemek, düzenlemek ve paylaşmak Vakıf çalışmalarının özünü oluşturur.