Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

PROGRAMLAR

Oyuncak Araştırmaları Programı

Oyuncak Araştırmaları Programı, geleneksel oyuncakların tarihinin ve üretim biçimlerinin araştırılmasını, bu oyuncakların kültürümüz içerisindeki yerinin sergi ve atölye çalışmaları ile bu konudaki geleneksel bilginin yeni kuşağa aktarılmasını kapsamaktadır. Program içerisinde araştırmalar sonucunda elde edilen oyuncak ve topaç koleksiyonlar; sergi ve atölye çalışmaları ile çocukların eğitim yoluyla bilinçlendirilmesi ve geleneksel bilginin aktarımı için çalışmalar yapılmaktadır.