Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

PROGRAMLAR

Ritüel Programı

Vakıf çalışmalarında; somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi; “c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler” maddesine atıfla; doğum, evlenme, ölüm gibi yaşamın geçiş dönemlerine ait ritüeller, mevsime bağlı tören ve kutlamalar, topluca yapılan eğlenceler - yarışmalar gibi bireyle toplum – topluluk arasındaki uyum ya da sözleşmesinin altyapısını oluşturan tören ve uygulamalar; ritüel başlığı altında ele alınmaktadır.