Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

PROGRAMLAR

El Sanatları Programı

El sanatları programı; kullanılan hammadde (metal, taş – toprak / cam /, ağaç – bitki /ahşap – saz/ , hayvansal ürünler / kemik – boynuz - deri – kürk /, kök boya yapımında kullanılan doğal malzemeler vb.), yapım – üretim teknikleri, kullanılan teknik araç gereçler, kuşaklararası aktarılan sözlü ve yazılı yapım teknikleri, kullanım bilgi – beceri – görgü aktarma yöntem ve ritüelleri, yaş grupları ve cinsiyet, meslek dayanışması – örgütlenme, ürün saklama - sunum ve pazarlama teknik ve yöntemleri, geleneksel tasarım – yeniden modelleme, teknik form – ölçütler, giyim – kuşama ilişkin gelenek – görenek ve törenler, süslenme araçları - malzemeleri – yöntem – teknik ve ritüelleri, el sanatı ürünlerinin kullanım alanları ve fonksiyonları, ürün ve araç - gereçlere ilişkin etimolojik çalışmalar gibi geleneksel el sanatlarına ilişkin alt başlıklar altında ele alınmaktadır.