Kültürel Araştırmalar Vakfı [ KAV ] Cultural Research Foundation

feature image

UNESCO SOKÜM / TANITIM SAYFASI

!!! BU SAYFA HAZIRLANMAKTADIR !!!

U

NESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI  SÖZLEŞMESİ
 Paris, 17 Ekim 2003 - MISC/2003/CLT/CH/14


UNESCO Genel Kurulu, Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye 19 Ocak 2006 tarih ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla dahil olmuştur.

 

Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü icracı birim olarak belirlenmiştir. Kültürel Araştırmalar Vakfı; UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Programına (Akreditasyon No. 90142: 7634) Genel Kurul Kararı (4.GA - 2012) ile UNESCO Danışman Kurumu olarak akredite olmuştur.

 

 

 

  

 

I.  Genel Hükümler
 Madde 1: Sözleşmenin Amaçları / İşbu Sözleşmenin amaçları şunlardır:


a)somut olmayan  kültürel mirası korumak;
b)ilgili  toplulukların, grupların ve bireylerin  somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek;
c)somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği  sağlamak;
d) uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.


Madde 2: Tanımlar
Bu Sözleşmenin amaçları bağlamında,


1. “Somut olmayan kültürel miras” toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar,  bilgiler, beceriler ve bunlara  ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar- anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara  kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.   İşbu Sözleşme bağlamında, sadece, uluslararası insan hakları belgeleri esaslarına uyan ve toplulukların, grupların ve bireylerin karşılıklı saygı gereklerine ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olan  somut olmayan kültürel miras göz önünde tutulacaktır.


2. Yukarıda 1. fıkrada tanımlanan “somut  olmayan kültürel miras”, özellikle  aşağıdaki alanlarda belirir:


a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı  işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar;
b) Gösteri sanatları;
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e) El sanatları geleneği.